A- A A+
«Көкшетау қаласының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
2017-2019 жылдарға арналған «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ

Көкшетау қаласының экономика
және бюджеттiк жоспарлау
бөлiмiнiң басшысымен бекiтiлдi
2017 жылғы «25» қыркүйек
№ 29 бұйрығы
2017-2019 жылдарға арналған

«Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 453 003 «Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн және мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк жобалардың, оның iшiнде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргiзу, мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк жобаларды, оның iшiнде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу»

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ басшысы Шұқатова Гүлмира Темiрболатқызы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi туралы Ереже «Көкшетау қаласы әкiмдгiнiң 2017 жылғы 11 тамыздағы» № А-8/3210 қаулысымен бекiтiлген

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай — аудан (облыстық маңызы бар қала) бюджетiнiң құрамында бекiтiлетiн аудандық (қалалық);

мазмұнына қарай — мемлекеттiк мiндетiн, өкiлдiгiн жүзеге асыру және мемлекеттiк қызметтердi көрсету;

iске асыру түрiне қарай — бөлiнетiн;

ағымдағы/даму — ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Көкшетау қаласын жылумен жабдықтаудың жобалық қуатын арттыру үшiн АҚ-2 қазандығы бойынша техникалық-экономикалық негiздеменi әзiрлеу үшiн.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижелерi: Бөлiнген бюджеттiк қаражаттың уақытындағы тарату.

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Осы бюджеттiк бағдарлама жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн әзiрлеу және оған сараптама жүргiзу қаржыландыруға қарастырылған.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2015 2016 2017 2018 2019
453 003 мың теңге - - 509,0 - -
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге - - 509,0 - -

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2015 2016 2017 2018 2019
Мемлекеттік сараптама өткен, техникалық экономикалық негіздемелердің саны дана 1   1    

Бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi
бағдарламаларды) әзiрлеу және бекiту
(қайта бекiту) және олардың мазмұнына
қойылатын талаптарды бекiту
қағидаларына 2 қосымша

Көкшетау қаласының экономика
және бюджеттiк жоспарлау
бөлiмiнiң басшысымен бекiтiлдi
2017 жылғы «25» қыркүйек
№ 29 бұйрығы
2017-2019 жылдарға арналған

«Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ БЮДЖЕТТIК БАҒДАРЛАМАСЫ

Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы: 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiн қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер

Бюджеттiк бағдарламаның басшысы: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» ММ басшысы Шұқатова Гүлмира Темiрболатқызы

Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi: «Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмi» мемлекеттiк мекемесi туралы Ереже «Көкшетау қаласы әкiмдгiнiң 2017 жылғы 11 тамыздағы» № А-8/3210 қаулысымен бекiтiлген

Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай — қалалық;

мазмұнына қарай — мемлекеттiк мiндетiн, өкiлдiгiн жүзеге асыру және мемлекеттiк қызметтердi көрсету;

iске асыру түрiне қарай — жеке;

ағымдағы/даму– ағымдағы.

Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: Қаланың әлеуметтiк-экономикалық даму деңгейiн арттыруға бағытталған, мемлекеттiк жоспарлауын енгiзу; қала экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ететiн бюджет саясатын iске асыру.

Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижелерi:

Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi): Көкшетау қаласының экономика және бюджеттiк жоспарлау бөлiмiнiң бекiтiлген штаттық санына сәйкес аппараты қамтамасыз етуге, еңбекақы төлеу, канцеляр тауарлары сатып алу, компьтерлiк бағдарламалардың қызмет етуiн қамтамасыз ету, байлансы қызметiне төлеу, мемлекеттiк қызметкерлердiң бiлiктiлiгiн көтеруiне және т.б. шығындар.

Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2015 2016 2017 2018 2019
Республикалық бюджет трансферттер есебінен мың теңге 71,1 4788,1      
Жергілікті бюджет есебінен мың теңге 22 896,2 24155,5 29767,5 29774 30439
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың теңге 22 967,3 28943,6 29767,5 29774 30439

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі Есепті жыл Ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2015 2016 2017 2018 2019
1.1.Қаланың әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі Анықтама, анықтамалық 12 12 12 12 12
1.2.2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет жобасын әзірлеу Шешім жобасы 1 1 1 1 1
1.3.Қалалық бюджет туралы қалалық мәслихаттың шешімін іске асыру Қаулы 1 1 4 4 4
1.4.Қалалық бюджетті нақтылау және түзету Қаулы 10 11 Қажет болғанда, жергілікті атқарушы органдарының бастамасы бойынша, тоқсанында бір рет
1.5 мемлекеттік әкімшілік қызметкерлерге жалақы төлеу адам 13 13 13 13 13
1.6 мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру адам 3 4 7    
1.7 мемлекеттік қызметкерлерді қайта даярлау адам 4 2 2    

Көкшетау қаласының экономика
және бюджеттiк жоспарлау
бөлiмi» мемлекеттiк мекемесiнiң
2017-2019 жылдарға арналған
бюджеттiк бағдарламаларын
қайта бекiту туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсанындағы № 95-IV бюджеттiк кодексiнiң 32 тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрiнiң 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекiтiлген Бюджеттiк бағдарламаларды (кiшi бағдарламаларды) әзiрлеу және бекiту (қайта бекiту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекiту туралы Ережесi» және Көкшетау қалалық мәслихатының 2016 жылғы 23 желтоқсандағы № С-7/3 «2017-2019 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» қалалық сессия мәслихатының 2017 жылғы 19 қыркүйектегi № С-14/2 шешiмi негiзiнде БҰЙЫРАМЫН:

1)Бюджеттiк бағдарламаларды қайта бекiту:

-«Экономикалық саясатты, мемлекеттiк жоспарлау жүйесiн қалыптастыру және дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi қызметтер» 453 001 бағдарламасы;

- «Жергiлiктi бюджеттiк инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негiздемелерiн және мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк жобалардың, оның iшiнде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзiрлеу немесе түзету, сондай-ақ қажеттi сараптамаларын жүргiзу, мемлекеттiк-жекешелiк әрiптестiк жобаларды, оның iшiнде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» 453 003 бағдарламасы:

2)Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзiме қалдырамын.

Басшы                                                                                                                                   Г. Шұқатова

Мақаланың шыққан күні: 03.10.2017 15:19
Парақтағы соңғы өзгерістер: 03.10.2017 15:19
Қаралым саны: 3778

egov.kz - мемлекеттік қызметтер және ақпарат онлайн

@2024 «Көкшетау қаласының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі
Яндекс.Метрика
Сопровождение сайта: «Компания ИНТЕГРО»